KIF
Aktiviteter Om Kif Artikler og debat Nyhedsbrev Links   Om Kif
    Vedtægter
    Historie
    Bestyrelsen
    Indmeldelse
Netværk for Kvinder i fysik (Kif)

Netværk for Kvinder i fysik (Kif) er en sektion under Dansk Fysisk Selskab, som skaber kontakt mellem kvindelige fysikere i Danmark og synliggør dem. Desuden søger vi at bidrage til øget rekruttering af kvinder til uddannelse og forskning inden for fysik.

Netværket blev oprettet i 1992 og blev en sektion under Dansk Fysisk Selskab i 1993. Trine Møgelberg var netværkets første formand og en af initiativtagerne til Kif. Hun skriver om opstartsforløbet i: Historien bag Netværk for Kvinder i fysik.

Kvindelige medlemmer af Dansk Fysisk Selskab og kvinder med relation til fysik med en uddannelse svarende til minimum bachelorniveau kan opnå medlemskab af Kif. Andre kan blive støttemedlemmer. Disse kan modtage nyhedsbrevet samt deltage i netværkets aktiviteter, men kan ikke deltage i generalforsamlingen eller optages i bestyrelsen. Medlemskab er gratis. Meld dig ind her! Her kan du også blive tilmeldt Kif's mailliste.

Ledelsen af Kif varetages af en bestyrelse på 5-10 medlemmer som vælges for et år ad gangen.